Πλαστικά

Το Μηχανουργείο μας, εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα, έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει καλούπια πλαστικών αντικειμένων.

Τα στάδια παραγωγής είναι τα εξής:

  • Γίνεται ο σχεδιασμός του αντικειμένου στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ).
  • Ακολουθεί η  εκτύπωση του Πρωτότυπου Αντικειμένου στον 3D εκτυπωτή μας.
  • Κατασκευάζουμε το καλούπι βασισμένο στο Πρωτότυπο.
  • Γίνεται η παραγωγή του Πλαστικού Αντικειμένου στην ποσότητα που επιθυμείτε.